Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tarihçe

Tarihçe 
 
Üniversitemizin  18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun, daha önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ve yeni kurulan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Trabzon Akçaabat’ta Trabzon Üniversitesi adıyla kurulmuştur. Üniversitemiz Fatih Kampüsünde bulunan Fatih Eğitim Fakültesi kütüphanesi,  fakültelerde bulunan kütüphaneler ile Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nda birleştirilerek Trabzon Üniversitesi Merkez Ahmet Hilmi İmamoğlu Kütüphanesi haline getirilmiştir.

Misyonumuz 
 
Trabzon Üniversitesi Ahmet Hilmi İmamoğlu Kütüphanesi'nin misyonu; Üniversite ve çevresinden gelen bilgi ihtiyaçlarını karşılayarak Üniversite mensuplarına ve araştırmacılara gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve belgeyi çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojileri kullanarak hızlı ve ekonomik bir şekilde sunmak ve araştırma faaliyetlerinde aktif olarak hizmet etmektir.

Vizyonumuz 
 
Trabzon Üniversitesi Ahmet Hilmi İmamoğlu Kütüphanesi kullanıcılarına hızlı, kaliteli ve çağdaş kütüphanecilik hizmeti sunarak Üniversitede ve bölgede örnek bir bilgi ve belge merkezi olmayı hedeflemektedir.

Koleksiyon 
 
Trabzon Üniversitesi Ahmet Hilmi İmamoğlu Kütüphanesi, sahip olduğu materyal çeşidi, nitelikli personeli ve hizmet anlayışı ile örnek Kütüphanelerinden biri olma yolundadır.
Kütüphane, her akademik dönem başında yeni başlayan öğrencilerimize bilgi hizmetleri kapsamında Kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon programları düzenleyecek ve talepler doğrultusunda elektronik bilgi kaynakları kullanıcı eğitim programları hazırlayacaktır.
Kütüphane; Teknik Hizmetler(Sağlama Birimi, Kataloglama Birimi, Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) ve Okuyucu Hizmetleri( Ödünç Verme Birimi, Süreli Yayınlar Birimi, Tezler Odası, Kütüphanelerarası İşbirliği)'nden oluşmaktadır.
Kütüphanede Dewey onlu raf sistemi uygulanmakta ve tüm yayınlar bu Sınıflama Sistemi'ne göre kataloglanır ve raflara yerleştirilir. Koleksiyonda bulunan tüm materyaller otomasyon programına aktarılmış olup; katalog arama, sorgulama ve kitap ayırtma gibi işlemler çevrimiçi ve çevrimdışı yapılabildiği gibi abone olduğumuz elektronik bilgi kaynakları (e-kitap, e-makale, e-tez) kampüs dışı erişim aracılığıyla kullanılabilmektedir.
 
Menüyü Kapat