Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

Kütüphane hangi saatlerde hizmet vermektedir?

Trabzon Üniversitesi Kütüphanesi’nin iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim?

+ Trabzon Üniversitesi öğrencisi veya çalışanı değilim, kütüphaneden yararlanabilir miyim?

    - Trabzon Üniversitesi öğrencisi veya çalışanı değilseniz kullanmak istediğiniz kütüphanelerimizin bilgisi ve onayı ile  yararlanılabilirsiniz, fakat ödünç hizmetlerinden yararlanamazsınız. Ancak ANKOS-KİTS üyesi Üniversite Kütüphanesi mensubuysanız ödünç işlemleri yürütülebilir. Bunun için de bağlı olduğunuz Üniversite Kütüphanesi’ne başvurmanız gerekmektedir.

+ Kütüphanemize kimler üye olabilir?
    - Trabzon Üniversitesi öğrencisi, akademik ve idari personeli kimlik kartları ile üye olabilir.

+ Ödünç verilen kitaplar kimlere ne kadar süre ile ödünç verilebilir?

Kullanıcı Adet Süre Süre Uzatma Sayısı
Akademik Personel 5 Kitap 30 gün 2 Uzatma
İdari Personel 5 Kitap 30 gün 2 Uzatma
Doktora Öğrencisi 5 Kitap 30 gün 2 Uzatma
Yüksek Lisans Öğrencisi 5 Kitap 30 gün 2 Uzatma
Lisans ve Önlisans Öğrencisi 3 Kitap 15 gün 1 Uzatma


+ Ödünç aldığım kaynakların süresini nasıl uzatabilirim?
    - Kütüphane hesabınıza giriş yaptıktan sonra menüden ‘Üzerimdekiler’ sekmesinden uzatma yapabilirsiniz.

+ Ödünç aldığım kaynağı nereye iade edebilirim?
    - Kütüphanenin Ödünç-İade bankosuna iade edebilirsiniz.

+ Aradığım kitabı bulamazsam ne yapmalıyım?
    - Aradığınız kitabı öncelikle kütüphane kataloğunda arattığınızda ilgili kitabın durum bilgisine ekranın sağ tarafında görebilirsiniz. Kitabın yer numarası ve rafta olup olmadığı hakkında bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra hala istediğiniz kitabı bulamadıysanız kütüphanemizdeki personellere sorabilirsiniz.

+ Ne kadar kitap ödünç almış olduğumu ve iade tarihlerini hatırlamıyorum, bu bilgilere nereden ulaşabilirim?
    - Kütüphane hesabınıza giriş yaptıktan sonra ‘Üzerimdekiler’ sekmesinden ulaşabilirsiniz.

+ Süreli yayınları ve referans kaynakları (tez, sözlük, ansiklopedi vb.) ödünç alabilir miyim?
    - Kütüphane içerisinde bu kaynaklardan yararlanabilirsiniz fakat ödünç olarak alamazsınız. 

+ İade tarihi geçen kaynaklar için uygulanacak işlem ve kurallar nelerdir?

 1. Kütüphane, herhangi bir yayını ödünç alan ve zamanında iade etmeyen üyelere belirli aralıklarla 3 gecikme e-postası gönderir. İade süresinin 30(otuz) günü aşması halinde söz konusu yayının Kütüphaneye iadesi istenir. İadesi yapılmayan yayın hakkında "Kayıp Yayın" işlemi uygulanır.
 2. Bilgilendirme ve gecikme notlarının üyenin eline ulaşmaması ya da geç ulaşması durumlarında ceza indirimi veya affetme söz konusu değildir.
 3.  Her yayın için o tarihte geçerli olan günlük gecikme ücreti alınır.
 4. Gününde iade edilmeyen her yayın için alınan gecikme cezası aşağıdaki tabloya göre hesaplanır :
  Öğretim Üyeleri: 0, 20 TL/her bir materyal ve gün başına
  Diğer Kullanıcılar: 0, 20 TL/her bir materyal ve gün başına
  İade tarihinden itibaren ilk üç gün içinde iade edilen yayınlardan para cezası alınmaz.
  Uygulanacak günlük gecikme cezasının 20 kuruş olarak uygulanması(yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gecikme cezası borcu olanlar gecikme cezalarını eski tarife üzerinden ödeyebilirler), uygulanacak gecikme cezası toplamı kaynağın ayniyat değerinin üzerinde olması halinde her kaynak için ayniyat değeri üzerinden ayrı ayrı;
  1 TL ile 50 TL arası 6 katı, 50 TL ile 100 TL arası 4 katı, 100 TL ile 500 TL arası 3 katı, 500 TL ve yukarı için 2 katı gecikme cezası uygulanacaktır. Cezalar kütüphanemize gelerek elden verilmektedir.

+ Ödünç aldığım materyali kaybettim ya da materyal zarar gördüğü durumlarda uygulanacak işlemler ve kurallar nelerdir?

1-Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının yeni bir kopyasının sağlanması istenir. Baskısı devam ediyorsa bilgi kaynağının güncel fiyatına % 50 işlem parası eklenerek bedeli alınır.
2- Baskısı tükenmiş bilgi kaynaklarının kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa; temin edileceği para biriminin TL karşılığı, Kütüphane’nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak alınır. Bilgi kaynağının piyasa değeri saptanamıyorsa, Trabzon üniversitesi Kütüphanesi Bağış ve Satın Alma Yoluyla Sağlanan Bilgi Kaynakları Seçim ve Değerleme Komisyonu tarafından değeri saptanır. Bu komisyon her mali yıl başında, Daire Başkanının önerisi ve Genel Sekreterin onayı ile biri başkan olmak üzere en az 4 kişi, en çok 6 kişiden oluşur.
4- Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanlar için yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır.
5- Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.
6- Zarar görmüş yayınlara kayıp yayın işlemi uygulanır.
7- Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır, 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.
10- Üniversite personeli, para cezasını ödemediği taktirde aylıklarından kesilir. Diğer kullanıcılara ait para cezalarının ödenmemesi durumunda yasal yollara başvurulur.
11- Kütüphaneden aldığı materyal ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye, geçici mezuniyet belgesi ve diploması verilmez.

+ Yükseklisans ve doktora tezlerine nasıl ulaşabilirim?
    - Basılı hallerini kütüphanemizin tez bölümünden, elektronik ortamdaki versiyonlarına kütüphane sayfamızdaki ‘Açık Erişim’ sekmesinden ulaşabilirsiniz.

+ Trabzon Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmayan bir kitap, tez ya da makaleye nasıl ulaşabilirim?
   - Talep edilen tez için kütüphanemizin dokümanlar kısmındaki TÜBESS Tez Talep Dilekçesini doldurup kütüphanemize elden vermeleri gerekmektedir. Talep edilen kaynak (kitap, tez, makale vb.) içinse KİTS Talep Formunu doldurup kütüphanemize elden vermeniz gerekmektedir.

+ Elektronik kaynaklara nasıl ulaşabilirim?
   - Kütüphane sayfasında 'E-Kaynaklar’ sekmesinden abone olunan, deneme erşimine açılmış veritabanlarına ve elektronik dergilere ulaşabilirsiniz.

+ Elektronik kaynaklara kampüs dışından erişebilir miyim?
   - Kütüphane sayfamızdan ‘Kampüs Dışı Erişim’ sekmesinden bilgisayarınızın Proxy ayarlarını düzenleyip elektronik kaynaklarımızı kampüs dışından da erişebilirsiniz.

+ Kütüphane kataloğunda aradığım bir kitabı rafta nasıl bulabilirim?
   -  Kütüphanemizde bulunan kitaplar  ABD’li kütüphaneci Melvil Dewey’in bulduğu ve onun adıyla alınan Dewey Onlu Sınıflama Sistemine ( DOS ) göre,  açık raf sisteminde raflara yerleştirilmiştir. Böylece belirli bir konuda aradığınız bütün kitapları aynı yerde bulabilirsiniz. 
Bu sistemde sınıflandırma numarası ve kitabın varsa yazarının soyadının ilk üç harfi, yazarı yoksa kitap adının ilk üç harfi kitabın sırtına yazılır ve kitaplar numara sırası öncelikli olarak dizilir. Ayrıntı için DEWEY ONLU SİSTEMİ (DETAYLI)  /Files/ckFiles/kutuphane-trabzon-edu-tr/Dokümanlar/Dewey Detay.pdf

Kütüphanede fotokopi/çıktı hizmeti veriyor musunuz?
   - Kütüphanemizde fotokopi hizmeti verilmemektedir. TÜBESS üzerinden talep edilen kaynaklarda ise çıktı hizmeti verilmektedir. Sayfa başı ücreti 30 kr. olarak belirlenmiştir.

+ Şuan Trabzon İli dışında olduğum için üzerimdeki kitapları kargo ile gönderebilir miyim?
   - Evet, şehir dışında olduğunuzda üzerinizdeki kitapları kütüphane sayfasında yer alan adrese kargo ile gönderebilirsiniz.

+ Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girebilir miyim?
   - Şişe su haricinde herhangi bir yiyecek ve içecek ile giremezsiniz.

 

Menüyü Kapat