Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti ( ILL )

Trabzon Üniversitesi Akademik Personeli için Kütüphaneler Arası İşbirliğinden (ILL) Yararlanma Koşulları:
1- Kütüphaneler arası ödünç verme ve doküman sağlama hizmetinden Trabzon Üniversitesi akademik personeli yararlanabilmektedir. Bu hizmet; ANKOS KITS yoluyla gerçekleştirilmektedir. İstekler, aşağıda yer alan "istek formu" doldurularak ve elden veya kutuphane@trabzon.edu.tr adresine form gönderilerek yapılır.
2- Aradığınız kitaplar hakkındaki bilgileri Ulusal ağdan (http://www.toplukatalog.gov.tr ) adresinden rahatlıkla ulaşarak yerlerini öğrenebilirsiniz.

 Formu indirmek için TIKLAYINIZ...

2- İsteklerin doğru ve zamanında sağlanabilmesi için istek bilgilerinin eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgilerle yapılan istekler sahibine bildirilir ve iptal edilir.
3- Şehir dışındaki kütüphanelerde bulunan kaynakların geliş süresi, bu kaynağı gönderen kuruma ve kargoda geçen zamana göre değişiklik gösterir.
4- Kargo masrafları kullanıcıya aittir.
5- Ödünç alınan kaynak ve/veya sağlanan doküman kullanıcıya imza karşılığı verilir.
6- Kaynağın uzatma süresi ve sayısı, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kurallarına göre değişiklik gösterir.
7- Kullanım süresi biten kitaplar teslim tarihinden en az 3 gün önce Kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.
8- Kullanıcı istek yaptığı kaynağı kendisi için ayrılan kullanım süresi içerisinde almazsa, aynı kaynak için istek yapamaz ve masraflarını karşılar.
9- Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması hasar görmesi ya da geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda kaynağın ödünç alındığı Kütüphanenin kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi ya da sorularınız için 04624551127 numaralı telefonu arayabilir ya da kutuphane@trabzon.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.
Diğer Kütüphanelerin Trabzon Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden Yararlanma Koşulları:
1- Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti sadece yurtiçi üniversite kütüphanelerini kapsamakta ve sadece akademik personel yararlanabilmektedir.
2- Bu hizmetten ilk defa yararlanmak isteyen üniversite kütüphanesinin yetkilisi ANKOS KITS üyelik formunu eksiksiz biçimde doldurması ve konuyla ilgili yetkili kütüphanecilerini Trabzon Üniversitesi Kütüphane ve     Dokümantasyon Daire Başkanlığına bildirmiş olması gerekir.
3- Kütüphaneler isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili kütüphanecileri aracılığı ile yapabilirler.
4- Diğer üniversitelerin kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilirler. Kişisel olarak Trabzon Üniversitesi Kütüphanelerine başvurarak bu hizmetten yararlanamazlar.
5- İstekte bulunulmadan önce kitabın Koleksiyonumuzda olup olmadığı Kütüphane Kataloğundan kontrol edilmelidir.
6- İstekte bulunan kütüphane, Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (ANKOS KITS)’inde istekte bulunacağı yayınların bibliyografik bilgilerinin eksiksiz olarak girmesi gerekir.
7- İstekler kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır(fotokopi, kargo ücreti gibi ‘istek yapan tarafından ödenmek şartı ile’).
8- Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde ödünç verme süresi kargoda geçecek sürede dâhil olmak üzere 30 gündür. Bir kullanıcı, bir istekte en fazla 5 kitap isteyebilir.
9- Uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz.
10- Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dâhil), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur.
11- Referans Koleksiyonu, Tezler, Süreli Yayınlar, Rezerv Koleksiyonu, Görsel İşitsel Materyaller ya da Kitap Dışı Materyaller “Kütüphaneler arası Ödünç Verme” hizmeti kapsamında yer almamaktadır.
12- Hesabında gecikmiş kitap bulunan Kütüphane/lere hatırlatma yazısı e-postayla gönderilir. Yayının kaybedilmesi ya da geciktirilmesi durumunda, Trabzon Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın ödünç verme kuralları geçerlidir. Yayın kaybedilmesi ya da geciktirilmesi durumunda, belirlenen ücret ………………. IBAN numaralı hesaba yatırılarak, dekontun e-posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
13- Fotokopi isteklerinin karşılanabilmesi için istekte bulunan kütüphanenin fotokopi işletmecisinin (…………. numaralı banka hesabına) fotokopi ücretini yatırarak dekontu e-posta ile sboyuk@trabzson.edu.tr adresine ya da 0 462 248 73 44 fax numarasına göndermesi gerekir.
14- Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
15- Çoğaltma işlemi telif hakları doğrultusunda yapılmaktadır. Bir kitaptan bir bölüm veya kitabın %10’undan, bir derginin bir sayısından ise bir makaleden fazla fotokopi alınamaz. Detaylı bilgi ya da sorularınız için 377 7224 numaralı telefonu arayabilir ya da sboyuk@trabzon.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca diğer Resmi Araştırma Kurum Mensuplarının ILL hizmetinden yararlanabilmesi için kurumlarınca onaylı bir form veya yazı ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Menüyü Kapat