Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimi

Sayın kullanıcılarımız Legal Online Veri Tabanı 07.12.2022 tarihine kadar deneme Erişimine açılmıştır. 

 

Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.
 

Online kütüphane ile;  telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (500 +) ve 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (750 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.
Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Site Kullanım Kılavuzu :  https://legalonline.com.tr/klavuz-online-kutuphane.pdfLegalbank ile;  içtihata (2.400.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (46.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (40.000 +) , tezlere (12.900 + ) dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.
Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net

Site Kullanım Kılavuzu : https://legalonline.com.tr/klavuz-legalbank.pdf 

Menüyü Kapat